Home / Grammar IELTS 0 – 5.0

Grammar IELTS 0 – 5.0

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

REDUCED RELATIVE CLAUSES

REDUCED RELATIVE CLAUSES ( RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ) Có 6 cách rút gọn câu dùng mệnh đề quan hệ trong tiếng anh. 1. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách dùng participle phrases (V-ing phrase) Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động …

Read More »

Relative clauses

Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) là một chủ điểm kiến thức ngữ pháp quan trọng các bạn cần nắm vững trong tiếng Anh. Bài Thi TOEIC thường ra đề trong một số chủ điểm sau: phân biệt cách sử dụng  giữa “that” và “which” cũng như “that” và “what”. Bên cạnh đó, dạng Mệnh đề …

Read More »

Zero and first conditionals

Câu điều kiện là loại câu được sử dụng thông dụng phổ biến trong tiếng Anh, bao gồm: câu điều kiện loại 0, loại 1, loại 2, loại 3. Trong bài học này cô Hoa sẽ chia sẻ cho các rất đầy đủ công thức, cách dùng phân biệt cho từng …

Read More »

Countable and Uncountable nouns

Danh từ là từ loại quan trọng trong quá trình ôn luyện Ielts. Cùng tìm hiểu bài chia sẻ dưới đây của Ielts-fighter để nắm rõ hơn cách sử dụng của Nouns – danh từ nhé! A. Phân biệt Countable nouns (Danh từ đếm được) và Uncountable nouns (Danh từ không …

Read More »

Making comparisons

1. So sánh trong tiếng Anh là gì? Trong tiếng Việt, chúng ta có thể so sánh giữa vật này với vật khác theo 3 cách sau: So sánh bằng: Cây bút này dài bằng cây bút kia. So sánh hơn: Cây bút này dài hơn cây bút kia. So sánh nhất: Cây bút …

Read More »
0985936891